Vanliga Frågor Och Svar

Hur lång tid tar det att registrera sig?

När alla obligatoriska dokument har levererats och betalningen görs. Standardregistreringen kan ta upp till 3-4 veckor. Vi erbjuder också en snabb service som ditt fartyg kommer att registreras inom 7 arbetsdagar från det ögonblick ett komplett registreringsunderlag, inklusive obligatoriska handlingar, levereras till de polska myndigheterna.

Vilka handlingar behövs för att registrera sig?

* Ansökan på polska som vi kommer att ta fram för du
* Notarie köpebrev eller ursprungliga faktura
* CE-certifikat som klart och tydligt anger mått av fartyg eller i fall om du inte har möjlighet att leverera ett CE-certifikat som bevis för en inspektion som visar storleken, vad det innehåller, längd , bredd, tonnage certificate
* Radering av föregående flagg-om tillämpligt - i händelse av att bygga nya ITC utfärdas av byggaren.
* Pass eller företagets registreringsbevis
* Alla handlingar måste vara översatta till polska och original eller genom originalen måste skicka med ansökan (denna service ingår i priset)

Måste jag visa mitt båtregistreringsnummer på mitt fartyg?

Fartyg med polsk flagga ska vara märkt med ett namn framför båten, på varje sida av fartyget och på baksidan. Under namnet på baksidan av båten ska det placeras namnet på hemporten och registreringsnumret. Det finns inga begränsningar för brevets storlek.

Kan jag registrera min båt för kommersiellt bruk?

Kostnaderna för att registrera din båt är desamma för både privat användning eller kommersiell användning

Måste jag vara en europeisk medborgare för att registrera sig under polsk flagga

För medborgare utanför EU ställer vi in en UK LTD. och du kommer att överföra ägandet av ditt fartyg till denna vilande LTD som du äger. LTD används endast för båtägande så att inga skatter eller statliga ansökningar kommer att betalas. Vi kommer att göra en försäljningsräkning för dig som överför båten till ditt nya företag LTD.

Kan mitt fartyg har något namn?

Under registreringen ber vi för 4 namn. Namnet måste vara UNIKT. Under registreringen detta kommer att kontrolleras.

MOMS

De polska myndigheterna inte kommer att be om bevis för MERVÄRDESSKATT under registreringen. Detta fritar INTE dig från att betala MOMS. Varje båt ägare kommer att ha för att se till att han/hon har uppfyllt sina skattemässiga skyldigheter.

Alla dokument som behöver en juridisk polska översättning

Vårt pris inkluderar 5 lagligt översatta sidor av våra polska översättare-tjänster. Om flera sidor har översättas extra avgifter kan uppkomma.

Registreringen

1) Fyll i registreringsformuläret.
2) Skicka oss de nödvändiga handlingar som vi kommer att se över.
3) De handlingar som är sänd för juridisk översättning
4) Du måste skicka med ALLA handlingar i original med Kurir som det krävs av de polska myndigheterna.
5) Din ursprungliga dokumentation, översättning och ansökan skickas till Polen för registrering.
6) Vid en lyckad registrering skickar vi dig dina originaldokument med den polska registreringsbevis.

  • Visa
  • Mastercard
  • American Express
  • PayPal