Dozvola za MMSI radio - za VHF, AIS, radar i EPIRB

U većini zemalja je obavezno imati važeću MMSI/radio dozvolu na svom brodu, tako da preporučujemo našim vlasnicima čamaca da podnesu zahtev za MMSI/radio dozvolu kada se prijave za registraciju pod poljskom zastavom. Licenca dozvoljava sledeću opremu: VHF radio, radar, epirb, transponder i radar i dodeljuje brojeve potrebne za ispravan rad. Za naše klijente možemo dogovoriti poljsku licencu.

Poljski MMSI radio licenca: Za poljsku registraciju potrebna je sledeća papirologija

Ako je vlasnik čamca privredno društvo
- kopija dokumenata preduzeća
- lista uređaja (brend i model). Možete registrovati sledeće uređaje: radio vhf + opciono: radar, epirb, transponder i radar.
- deklaracija o usaglašenosti CE za svaki uređaj (možemo vam pomoći u tome) - kopiju vaše poljske registracije
- ovlašćenje da vas registrujemo (mi pružamo ovaj obrazac).

Ako je vlasnik čamca privatno lice
- kopiju sertifikata radio operatera, licencu radio operatera mora da je izdala državna institucija, svi drugi sertifikati ili sertifikati o obuci radija se ne prihvataju.
- lista uređaja (brend i model). Možete registrovati sledeće uređaje: radio vhf + opciono: radar, epirb, transponder i radar.
- CE deklaracija o usaglašenosti za svaki uređaj (mi vam možemo pomoći u tome)
- kopiju vaše poljske registracije
- ovlašćenje da vas registrujemo (mi pružamo ovaj obrazac).

Poljski MMSI se može zatražiti samo kada primite originalni poljski registracioni dokument i traje oko 5-6 nedelja, prenosivi uređaji kao što je prenosivi VHF radio ne mogu da se registruju u Poljskoj jer poljske vlasti ne zahtevaju MMSI licencu za prenosive uređaje.

Ako nemate licencu operatera, mi još uvek možemo da vam pomognemo sa vašim poljskim MMSI, možemo osnovati kompaniju u UK za dodatnih 300 EUR, ova kompanija će biti operater broda i na taj način možemo da apliciramo za MMSI licencu pošto kompanije ne moraju da imaju licencu radio operatera.

Poljska MMSI/radio licenca košta 149 € u kombinaciji sa registracijom za poljsku zastavu ili 199 € ako je naručite samu.

 

Prihvaćeni su svi međunarodni načini plaćanja