Ju lutemi zgjidhni madhësinë e varkës
:

Regjistrimi i përkohshëm në polonisht do të jepet brenda 2-5 ditësh nga momenti kur kemi marrë të gjitha dokumentet e kërkuara. Ju lutemi, vini re në rast se nevojiten përkthime të betuara, mund të zgjasë pak më shumë.
A doni të regjistroheni për përdorim privat, bareboat ose komercial?
Në Poloni, anijet deri në 24 metra nuk kanë nevojë për inspektim. Ju mund të merrni Regjistrimin e Flamurit polak me çdo pasaportë / kombësi. Çmimi ynë përfshin të gjitha taksat dhe tarifat dhe përkthimet. E vlefshme për jetën.
A doni të regjistroheni në emrin tuaj privat me pasaportën tuaj? Apo doni të krijoni një kompani?
Regjistrimi i Varkave Polake për të gjitha kombësitë, deri në 24 metra pa inspektim. Të gjitha taksat dhe tarifat dhe përkthimet janë të përfshira.
Shërbime opcionale që mund të ofrojmë:
Licenca e radios - PIK
Nëse pronari i varkës është një person privat

Nëse pronari i varkës është një kompani

Shërbime shtesë

Ju lutem më dërgoni gjithashtu një kuotë sigurimi shumë konkurruese