Vyberte prosím veľkosť lode
Chcete sa zaregistrovať na súkromné, bez posádky alebo na komerčné použitie?
V Poľsku nepotrebujú inšpekciu člny do 24 metrov. Registráciu poľskej vlajky môžete získať s cestovným pasom EÚ, občianskym preukazom EÚ, zavedenou spoločnosťou EÚ alebo cestovným pasom Švajčiarska, Lichtenštajnska, Nórska alebo Islandu. Naša cena zahŕňa všetky dane a poplatky a preklad. Platí doživotne.
Máte pas EÚ, Švajčiarska, Nórska alebo Islandu? Máte spoločnosť z EÚ?
Na registráciu pod poľskou vlajkou potrebujete cestovný pas EÚ, občiansky preukaz EÚ, zavedenú spoločnosť EÚ alebo cestovný pas Švajčiarska, Lichtenštajnska, Nórska alebo Islandu.
AK NEMÁTE JEDEN Z TÝCHTO VÝBEROV NIE, A POSKYTNEME VÁM SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO LTD.
Voliteľné služby, ktoré môžeme ponúknuť:
Rádiová licencia - MMSI

Zašlite mi tiež veľmi konkurencieschopnú ponuku poistenia