Wybierz rozmiar łodzi
Czy chcesz zarejestrować się do użytku prywatnego, bez załogi lub do celów komercyjnych?
W Polsce łodzie do 24 metrów nie wymagają przeglądu. Możesz uzyskać rejestrację polskiej flagi z paszportem UE, dowodem osobistym UE, firmą z siedzibą w UE lub paszportem Szwajcarii, Liechtensteinu, Norwegii lub Islandii. Nasza cena zawiera wszystkie podatki i opłaty oraz tłumaczenia. Ważne przez całe życie.
Czy masz paszport UE, Szwajcarii, Norwegii lub Islandii? Czy masz firmę z UE?
Aby zarejestrować się pod polską banderą, potrzebujesz paszportu UE, dowodu osobistego UE, firmy z siedzibą w UE lub paszportu Szwajcarii, Liechtensteinu, Norwegii lub Islandii.
JEŚLI NIE MASZ JEDNEJ Z TYCH, WYBIERZ NIE, A MOŻEMY DOSTARCZYĆ CIEBIE ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO LTD.
Usługi opcjonalne, które możemy zaoferować:
Licencja radiowa - MMSI

Proszę również o przesłanie bardzo konkurencyjnej oferty ubezpieczenia